Hoppa till sidans innehåll

GVK Elit

19 DEC 2011 08:51
We did it!
  • Skapad: 19 DEC 2011 08:51

Första set visade GVK vad skåpet skulle stå. Pressade serven bra och Sollentuna hade det svårt att komma förbi GVK:s block. Om GVK inte dämpade bollarna med blocket så stöp de ned på Sollentunas sida. Framförallt visade Lisa Tannerfalk att kiosken var stängd för dagen.  4st blockpoäng av totalt 6st gjorde Lisa i första set. Första set började med att servespecialisten Evelina Stenmark servade och laget tog en ledning direkt med 4-1 som ökade till 8-3. Sollentuna gjorde många individuella misstag och hade det svårt med GVK:s servar. GVK däremot spelade ett lugnt och stabilt spel, allt såg mycket enkelt ut. Ledningen utökades till 10-4 och som mest hade GVK en ledning med hela 19-9. Sista bollen kunde till slut Lisa Tannerfalk avgöra och GVK kunde vinna första set med 25-12.

Alla trodde nog att andra set skulle gå lika enkelt som första set. Men det blev tyvärr ett bakslag. Man fick tyvärr inte igång sin serve lika bra och hade problem med servemottagningen vilket resulterade i att flera individuella misstag gjordes. Sollentuna kunde ta ledningen med 4-1 som utökades till 11-7. GVK började få igång sitt spel och kunde till slut komma ifatt och ställningen var 12-12. Tyvärr var det inte GVK:s set utan Sollentuna kunde rycka ifrån sig en ledning med 14-20 och kunde vinna andra set med 25-16.

GVK - Sollentuna 2

Tredje set visade GVK upp ett mycket bättre spel, det var lugnt och stabilt hela setet. GVK hade en ledning med 8-5 som sedan utökades till 16-12. Vid ställningen 20-16 fick publiken se matchen längsta boll där GVK anföll boll efter boll medan Sollentuna fick försvara sig. GVK kunde till slut vinna bollen till 21-16 och publiken kunde nu heja fram ett GVK som var på väg till Grand Prix i Katrineholm. Vid ställningen 22-16 fick man skåda något mycket ovanligt, Sollentunas coach brusade upp sig mot ett domarmisstag vilket resulterade i ett rött kort och poäng till GVK. När Lisa Tannerfalk kunde blocka ned bollen till 24-18 och Amanda Hill smashade in 25-18 var det klart. GVK hade tagit sig till Grand Prix i Katrineholm 5-6 januari! Något som aldrig har hänt i klubbens historia!

Fjärde set kunde man spela ut och visa upp hela sitt register. GVK fortsatte sitt stabila blockspel där Lisa Tannerfalk än en gång visade vägen. Vid ställningen 8-3 tog Sollentuna time out och för GVK:s del var det alltid nästa boll som var viktig. Denna inställning gjorde att GVK kunde utöka sin ledning till 17-11. När Lisa Tannerfalk smashade in bollen hårt till 22-18 visste man att det var klart. 23-19 blev till slut 25-20 och GVK kunde vinna fjärde set och vinna matchen med 3-1. Har sagt det tidigare och säger det igen. GVK skall spela Grand Prix i Katrineholm!

Ett servess, 5st anfallspoäng och hela 7st blockpoäng gjorde att #17 Lisa Tannerfalk blev poängbäst i GVK och utsågs också till matchens lirare för hemmalaget.

 

- Det var inte den mest välspelade matchen, men jag tycker att vi servar bra och vårt block/försvar fungerade riktigt bra stundtals säger Dick. Det var en typisk lagseger och det var en skön vinst med tanke på det som låg i potten fortsätter Dick med ett leende.

 

Bäste poängplockare GVK: Lisa Tannerfalk 12p, Johanna Larsson 10p, Amanda Hill 10p,

Anna Dyakiewicz 10p

Bäste poängplockare Sollentuna: Elin Hoszek 10p, Caroline Werner 5p

Statistik från matchen hittar ni här

 

Vi ser fram emot spel i Grand Prix 5-6 januari i Katrineholm där Sveriges fyra bästa elitserielag, efter nio omgångar, gör upp om prestige, prispengar och platser i internationellt cupspel. Ni kan läsa mer om Grand Prix här.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Have been translated by Google Translate, Google is not perfect but it is a good tool for getting the gist of what has been said.

 

The first set GVK played very good, pressed serve well and Sollentuna was difficult to get past GVK's block. GVK not damped the balls with the block, they fell down in Sollentunas court. In particular, showed Lisa Tannerfalk that “the kiosk was closed for the day”. 4 block points out of a total 6 pieces did Lisa in the first set. The first set began with Evelina Stenmark served and the team took a lead directly with 4-1 which increased to 8-3. Sollentuna made ​​many individual mistakes and had difficulties with GVK's serves. GVK played the other hand, quiet and stable, everything looked very simple. The lead was increased to 10-4 and the most GVK led by was 19-9. The last ball was attacked by Lisa Tannerfalk and GVK could win the first set with 25-12.

All believed that the second set would go just as easy as the first set. But it was unfortunately a backlash. The serve was no good and had problems with the pass, which resulted in a number of individual mistakes were made. Sollentuna could take the lead to 4-1, which was increased to 11-7. GVK played better and could eventually catch up and the score was 12-12. Unfortunately it was not GVK's set and Sollentuna could pull off an 14-20 lead and was able to win the second set with 25-16.

The third set GVK showed up a much better play. GVK had a lead with 8-5, which then was increased to 16-12. At 20-16 did the audience see the game's longest ball where GVK attacked the ball after ball while Sollentuna had to defend themselves. GVK could finally win the ball to 21-16 and the crowd was now cheering up a GVK who was on his way to the Grand Prix in Katrineholm. At 22-16 you had to see through something very unusual, Sollentuna coach rushed up against a referee mistake which resulted in a red card and the points to GVK. When Lisa Tannerfalk was able to block the ball to 24-18 and Amanda Hill attack the ball to 25-18, it was done. GVK had taken to the Grand Prix in Katrineholm January 5 to 6. Something that has never happened in the club's history!

GVK - Sollentuna 3

The fourth set continued GVK their stable block where Lisa Tannerfalk once again showed the way. At score 8-3 Sollentuna took time out and for GVK's part was always the next ball that was important. This attitude led to GVK could extend their lead to 17-11. When Lisa Tannerfalk attack the ball hard to 22-18 you knew that the game was ended. 23-19 became 25-20 and GVK could win the fourth set and the game with 3-1. Have said it before and the will say it again. GVK to play Grand Prix in Katrineholm!

A servess, five attack points and the entire seven block points led made #17 Lisa Tannerfalk best score of GVK and the was also named MVP for the home team.

 

- It was not the most well-played game, but I think that we serve good and our good block / defense worked really, says Dick. It was a typical team victory and it was a nice win considering what was in the pot continues Dick with a smile.

 

Best Scorer GVK: Lisa Tannerfalk 12p, Johanna Larsson 10p, Amanda Hill 10p, Anna Dyakiewicz 10p

Best Scorer Sollentuna: Elin Hoszek 10p, Caroline Werner 5p

Result and stats from the game

 

We look forward to the games in the Grand Prix 5 to 6 January in Katrineholm where Sweden's top four teams makes up about prestige, prize money and places in international cup matches. You can read more about the Grand Prix here.

Skribent: Admin

Medlemsskap

Medhjälpare sökes

 

besöksräknare 
Besöksräknare

 

 

------------------------------------------

Gislaveds Volleybollklubb har ett nära samarbete med

”Förbundet mot Droger”.

Drog-och mobbingpolicy

------------------------------------------

GE_KlubbE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorhuset 

 

Clint

 

 Vivaldi

Facebook

Twitter 

 

 

Volleykanalen 

Svensk Volleyboll

____________________________

 

Postadress:
Gislaveds VBK - Volleyboll
Köpmangatan 5
33230 Gislaved

Kontakt:
Tel: 037182208
E-post: This is a mailto link

Se all info